Op dit moment wordt de tweede ronde nagekeken op alle universiteiten. Half april worden de cesuren op deze website bekendgemaakt en de uitslagbrieven naar alle deelnemers verstuurd.