De Wiskunde Olympiade is een individuele wedstrijd voor leerlingen van klas 1 t/m 5. De wedstrijd bestaat uit drie rondes. De eerste ronde vindt plaats in januari, de tweede ronde in maart en de finale in september (in het volgende schooljaar).

Eerste ronde
De eerste ronde vindt eind januari plaats op je eigen school. Je krijgt twee uur de tijd om de antwoorden te vinden bij een aantal opgaven. Er zijn acht vijfkeuze-opgaven en vier open opgaven met een exact getal als uitkomst. Je hoeft geen bewijs of uitwerking te geven. Sommige opgaven zijn gemakkelijk, andere lastig tot zeer lastig. De opgaven laten iets zien van ongebruikelijke wiskunde en kunnen met een gezonde dosis creativiteit en doorzettingsvermogen opgelost worden. Alle deelnemers uit het hele land krijgen dezelfde opgaven. Je docent corrigeert het werk aan de hand van een correctieformulier en stuurt de resultaten op.

Als je bij de (ongeveer) 900 deelnemers met de hoogste resultaten zit, dan krijg je een uitnodiging om aan de tweede ronde mee te doen. Bij de selectie houden we rekening met de categorie waarin je zit. Er zijn drie categorieën:

  • onderbouw,
  • vierde klas,
  • vijfde klas.

Leerlingen uit de onderbouw hebben minder punten nodig om door te gaan naar de tweede ronde dan leerlingen uit de vierde klas, en zij weer minder dan leerlingen uit de vijfde klas.

Regionale tweede ronde
De tweede ronde wordt gehouden op een aantal Nederlandse universiteiten. De tweede ronde is vanzelfsprekend moeilijker dan de eerste ronde. Er zijn geen meerkeuze-opgaven meer en bij een aantal opgaven moet je niet alleen de uitkomst geven, maar ook je uitwerking. De (ongeveer) 130 beste leerlingen uit het land worden vervolgens uitgenodigd voor de finale en de training voor de finale. Ook hier wordt weer rekening gehouden met de drie categorieën.

Finaletraining en finale
De finale wordt gehouden op de Technische Universiteit Eindhoven. Bij de finale krijg je ook een prijs voor je goede resultaat bij de tweede ronde.

De finale duurt drie uur en in die tijd moet je vijf opgaven oplossen. Bij elke opgave moet je een volledige berekening geven of een sluitend bewijs. Het is daarom goed om hier vooraf mee te oefenen. Dit gebeurt in de finaletraining die gegeven wordt op vier dagen in het voorjaar. Elke trainingsmiddag staat een van de vier katernen van het speciale trainingsboek centraal. Iedereen ontvangt deze bundel tegelijk met de uitnodiging voor de finale en de finaletraining. Als je meedoet met de training, verschijn je goed voorbereid bij de finale en dat maakt het meedoen een stuk leuker!

Prijsuitreiking
In november is de prijsuitreiking van de Nederlandse Wiskunde Olympiade. In elke categorie krijgen de beste vijf deelnemers een prijs. De prijs bestaat uit een certificaat, enkele cadeaus en een geldbedrag. Samen met een aantal andere veelbelovende finalisten worden de prijswinnaars verder uitgenodigd om deel te nemen aan een speciaal trainingsprogramma voor de internationale wiskundewedstrijden waar Nederland een team naartoe afvaardigt: de Benelux Mathematical Olympiad, de European Girls’ Mathematical Olympiad en de International Mathematical Olympiad.

Belofteprogramma
Finalisten die zich niet gekwalificeerd hebben voor het trainingsprogramma voor de internationale wedstrijden, maar mogelijk met wat meer ervaring daar in de toekomst wel voor in aanmerking zouden kunnen komen, kunnen in de winter deelnemen aan het belofteprogramma. Je wordt hiervoor uitgenodigd als je nog niet in de zesde klas zit en bij de finale een goede prestatie hebt neergezet, waarmee je hebt laten zien veel talent te hebben. Met het belofteprogramma heb je de kans dit talent verder te ontwikkelen en kun je bovendien een plek in de volgende finale veilig stellen. Tussen november en maart krijg je enkele stukjes theorie en bijbehorende opgaven om je tanden in te zetten. Hoor je na afloop van het programma tot de beste deelnemers, dan krijg je een gegarandeerde finaleplaats in het volgende wedstrijdjaar.

Junior Wiskunde Olympiade
De Nederlandse Wiskunde Olympiade heeft ook nog een kleiner broertje: de Junior Wiskunde Olympiade. Dit is een wedstrijd voor onderbouwleerlingen, die jaarlijks in september of oktober plaatsvindt op de Vrije Universiteit Amsterdam. De beste 200 leerlingen van de Kangoeroewedstrijd worden uitgenodigd voor deze wedstrijd. Zie verder de eigen website van de Junior Wiskunde Olympiade.