Bij de opgaven van de finale gaat het niet alleen om het eindantwoord, maar komt het aan op volledige berekeningen of het geven van sluitende bewijzen, zoals bij de C-opgaven uit de tweede ronde. Om de deelnemers aan de finale hierop voor te bereiden, is de finaletraining in het leven geroepen. Deze bestaat uit vier trainingsmiddagen op een universiteit, waarin enkele wiskundige technieken aan bod komen en de leerlingen oefenen met het oplossen van opgaven en het opschrijven van bewijzen.

Het materiaal dat bij deze finaletraining gebruikt wordt, is speciaal hiervoor geschreven door Birgit van Dalen, Julian Lyczak, Quintijn Puite en Merlijn Staps, die alle vier bij de training van het Nederlandse Olympiadeteam betrokken zijn (geweest). Het boekje bestaat uit vier katernen:

  • Katern 1: Rijen, inductie en priemgetallen
  • Katern 2: Getaltheorie
  • Katern 3: Meetkunde
  • Katern 4: Bewijsmethoden

Het materiaal is hier te downloaden: boekje zonder uitwerkingen en boekje met uitwerkingen.

Voor de leerlingen die deelnemen aan de finaletraining: we raden je aan de uitwerkingen pas te bekijken als je zelf voldoende lang aan een opgave hebt gewerkt. Als je meteen naar de uitwerkingen zou kijken, zou je er namelijk veel minder van leren en dan heb je er uiteindelijk toch veel minder aan bij het maken van de finale.

Deelnemende universiteiten
We bedanken de regionale steunpunten voor de samenwerking bij het opzetten en organiseren van regiobijeenkomsten. Dat zijn: