De eerste ronde is zeer succesvol verlopen. De opgaven en uitwerkingen staan nu online. Half februari worden de cesuren bekendgemaakt voor doorgang naar de tweede ronde.