Sinds kort is het mogelijk om interactief te oefenen voor de B-opgaven van de tweede ronde. De eerdere opgaven van de Junior Wiskunde Olympiade zijn opgenomen in een digitale database. Deze opgaven zijn weliswaar meerkeuze, maar verder van een vergelijkbare moeilijkheidsgraad als de B-opgaven van de tweede ronde. (De Junior Wiskunde Olympiade is de finale van de Kangoeroewedstrijd: de beste 100 eersteklassers en de beste 100 tweedeklassers worden hiervoor uitgenodigd.)

Je kunt je eigen oefenwedstrijd samenstellen door verschillende onderwerpen en niveaus te kiezen via http://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/historie/jwo-interactief-oefenen/. (Dit is de juiste link, in tegenstelling tot de link die in de uitnodigingsbrief voor alle tweederondedeelnemers terecht is gekomen.)

Deze digitale opgavenbank is een pilotproject, gesteund door het ministerie van OCW. We zullen na afloop van de tweede ronde via deze site deelnemers vragen om een korte vragenlijst over hun ervaring in te vullen.