Vriend van de Wiskunde Olympiade worden?

Bent u (oud-)docent wiskunde in VO, HBO of WO, oud-deelnemer of ouder van een (oud-)deelnemer? Of voelt u zich anderszins betrokken bij de Wiskunde Olympiade? Word dan Vriend van de Nederlandse Wiskunde Olympiade! Als Vriend steunt u de Wiskunde Olympiade met een bedrag vanaf 25 euro per jaar. U wordt dan op de hoogte gehouden van de wedstrijdopgaven in januari en de prestaties van het Nederlandse team bij de internationale wiskundewedstrijden (zie de vriendennieuwsbrief). Daarnaast ontvangt u een uitnodiging voor de jaarlijkse prijsuitreiking in november.

Ga door naar het formulier om u aan te melden. (Hebt u een bedrijf, dan kunt u de olympiade ook steunen door sponsor te worden.)

Hieronder kunt u zien wie zich reeds als Vriend aan de Nederlandse Wiskunde Olympiade verbonden hebben.

Vrienden

Pierre America systeemarchitect bij Philips Research, 2x IMO-deelnemer
Wim Berkelmans wiskundige, auteur en uitgever van wiskunde- en go-boeken, onderzoeker op het gebied van Latijnse taalkunde en computational linguistics
Jord Boeijink onderzoeker/ontwerper, NS
Bert Bollen Wiskunde docent Pius X Almelo
Tom van den Bosch student wiskunde aan de Vrije Universiteit
Tomas Bosschieter student wiskunde, informatica en natuur- en sterrenkunde aan de Universiteit van Amsterdam
Alex van den Brandhof wetenschapsjournalist en wiskundeleraar
Peter Bruin universitair docent wiskunde aan de Universiteit Leiden; deelnemer IMO 2000 en 2001
Adem Caliskan docent wiskunde
Harm Campmans Mathware Engineer; IMO-deelnemer 2009/2010
Arjeh Cohen emeritus hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven, auteur en redacteur SOWISO
Jan van de Craats emeritus hoogleraar wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam
Bas Edixhoven hoogleraar wiskunde aan de Universiteit Leiden
Paul van Eekelen  
Joop van den Eijnde IMO-deelnemer 1973
Theo Eyckenschild Wiskundige
Robbert Fokkink universitair docent wiskunde aan de Technische Universiteit Delft
Dion Gijswijt hoogleraar wiskunde aan de Technische Universiteit Delft, voorzitter opgavencommissie Nederlandse Wiskunde Olympiade, als lid van het Nederlands team deelnemer aan IMO '94, IMO '95 en IMO '96
André Heck onderzoeker in bètadidactiek aan de Universiteit van Amsterdam
Dr.ir. R. Heemskerk  
Karin den Heijer docent wiskunde
Erik van Holland softwareontwikkelaar bij ORTEC, IMO-deelnemer 2006
Jan-Willem van Ittersum promovendus aan de Universiteit Utrecht
Henk Jager emeritus hoogleraar wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam
Marc de Jong Partner McKinsey & Company, IMO medaille-winnaar 1987
Jaap de Jonge leraar wiskunde aan het Gymnasium Felisenum, docent bij het Korteweg-de Vries-instituut van de Universiteit van Amsterdam
Martin Kindt docent wiskunde aan de Universiteit Utrecht, wiskundige aan het Freudenthal Instituut
Aurél Kenessey ouder van deelneemster
Marjolein Kool hoofddocent rekenen-wiskundedidactiek, PABO Hogeschool Utrecht
Wouter Kool algoritme-ontwikkelaar bij ORTEC
Fam. Koopman ouder deelnemer
Tom Koornwinder emeritus hoogleraar wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam
Ben Moonen hoogleraar wiskunde aan de Radboud Universiteit
Frank Mulder hoofd renterisicomanagement en strategie bij de Rabobank
Jaap van Oosten universitair hoofddocent wiskunde aan de Universiteit Utrecht
Sven Polak postdoctoraal onderzoeker aan het Centrum voor Wiskunde en Informatica
Guus Regts wiskundig onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam
Tim Reijnders actuaris, IMO-deelnemer 2007
Margot Rijnierse docent wiskunde
Walter Rutten docent wiskunde
Reinier Schmiermann student aan de Technische Universiteit Eindhoven, IMO-deelnemer 2016
Ionica Smeets hoogleraar wetenschapscommunicatie aan de Universiteit Leiden
Peter Spreij universitair hoofddocent wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam, bijzonder hoogleraar financiële wiskunde aan de Radboud Universiteit
Ton Stevenhagen gepensioneerd; IMO-deelnemer 1972
Marco Streng universitair docent getaltheorie aan de Universiteit Leiden; deelnemer IMO 2001 USA, Problem Captain IMO 2011 Amsterdam, Coördinator BxMO 2009, 2010, 2013, 2016
Sietske Tacoma promovenda aan het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht en deelnemer IMO '04 en IMO '05
Lenny Taelman hoogleraar wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam
Naresh Tewarie financieel interim manager, Sanskriet
Jasper Uijlings research scientist bij Google
Joost van Valkengoed balansrisicomanager bij PGGM
Allard Veldman programmeur en zowel bij IMO '99 als IMO '00 bronzenmedaillewinnaar
Tom Verhoeff universitair docent op het gebied van Software Engineering & Technology aan de Technische Universiteit Eindhoven
Jan Walschots deelnemer wiskunde olympiade 1971; WOB, team CBS 2013-2019
Steven Wepster universitair docent wiskunde aan de Universiteit Utrecht
Hans Zantema universitair hoofddocent informatica aan de Technische Universteit Eindhoven, hoogleraar informatica aan de Radboud Universiteit Nijmegen, winnaar Nederlandse wiskunde olympiade 1973/74, IMO deelnemer 1974
Nadja Zelyova  
Bart Zevenhek leraar wiskunde aan het Barlaeus Gymnasium
Wim van Zijp docent wiskunde