[NWO Logo]

Nederlands team wint brons bij Internationale Wiskunde Olympiade

Persbericht, 30 juli 2007

Hanoi - Het Nederlandse team heeft een bronzen medaille gewonnen op de Internationale Wiskunde Olympiade in Vietnam. Het team van zes scholieren behaalde daarnaast ook drie eervolle vermeldingen. De 48ste Internationale Wiskunde Olympiade is van 23 tot en met 31 juli gehouden in de Vietnamese hoofdstad Hanoi. Nederland is met 65 punten 56ste geworden in het landenklassement. Winnaar is Rusland, gevolgd door China en Vietnam. In totaal hebben 93 landen en 520 leerlingen deelgenomen aan deze Olympiade.

De resultaten van de individuele teamleden zijn als volgt:

De Internationale Wiskunde Olympiade

De Internationale Wiskunde Olympiade wordt jaarlijks georganiseerd, telkens door een ander land. Aan deze wedstrijd doen getalenteerde leerlingen mee uit ca. 100 landen. De deelnemers krijgen gedurende twee dagen zes moeilijke wiskundige vraagstukken voorgelegd die ze individueel moeten oplossen (dag 1, dag 2). Ze kunnen hiervoor in totaal maximaal 42 punten behalen (7 punten per opgave). De helft van de deelnemers komt in aanmerking voor een medaille (brons, zilver, goud in de verhouding 3:2:1). Wie geen medaille behaalt maar desondanks een van de zes opgaven volledig heeft opgelost, krijgt een eervolle vermelding.

Selectie

De teams van de deelnemende landen worden geselecteerd via een aantal voorrondes. In Nederland wordt in januari een eerste ronde gehouden op de middelbare scholen. Daaraan doen zo'n 2500 leerlingen mee. De 100 besten worden daarna uitgenodigd voor de tweede ronde die in september op de TU Eindhoven wordt georganiseerd. Uit de besten bij deze tweede ronde worden ca. vijftien kandidaten uitgenodigd om mee te doen aan de training voor de Internationale Wiskunde Olympiade. Na diverse trainingsdagen en een trainingsweek begin juni worden (anderhalf jaar na de eerste ronde) zes leerlingen geselecteerd voor het team dat Nederland officieel vertegenwoordigt bij de Internationale Olympiade. De training, selectie en begeleiding tijdens de Internationale Wiskunde Olympiade vindt plaats onder leiding van Quintijn Puite (TU Eindhoven) en Birgit van Dalen (Universiteit Leiden).


Internet service provided by

TU/e logo