NL team geselecteerd voor IMO 2007

Het Nederlandse team voor de Internationale Wiskunde Olympiade is bekend. Zaterdagmiddag 9 juni heeft de laatste selectieronde plaatsgevonden. De volgende zes leerlingen vormen het Nederlandse team:

Wouter B., Milan, Kyndylan, Tim en Wouter Z. hebben vorig jaar reeds deelgenomen aan het trainingsprogramma. Wouter Berkelmans heeft zelfs deelgenomen aan de 47e IWO in Slovenie 2006. Kyndylan, Tim en Wouter Z. hebben net eindexamen V6 gedaan. Raymond doet dit jaar voor het eerst met de training mee.

Dit team gaat van 19 tot en met 31 juli naar de Vietnamese hoofdstad Hanoi waar de 48e Internationale Wiskunde Olympiade wordt gehouden. Het team wordt begeleid door Birgit van Dalen (Universiteit Leiden) en Quintijn Puite (TU Eindhoven).

De Internationale Wiskunde Olympiade wordt jaarlijks georganiseerd, telkens door een ander land. Aan deze wedstrijd doen getalenteerde leerlingen mee uit negentig landen. De deelnemers krijgen zes moeilijke wiskundige vraagstukken voorgelegd die ze individueel moeten oplossen. De wedstrijd kent dus eigenlijk alleen individuele winnaars, maar natuurlijk wordt er ook een officieus landenklassement gemaakt.

De teams van de deelnemende landen worden geselecteerd via een aantal voorrondes. In Nederland wordt in januari een eerste ronde gehouden op de middelbare scholen. Daaraan doen zo'n 2500 leerlingen mee. De 100 besten worden daarna uitgenodigd voor de tweede ronde die in september op de TU Eindhoven wordt georganiseerd. Uit de besten bij deze tweede ronde worden ca. vijftien kandidaten uitgenodigd om mee te doen aan de training voor de Internationale Wiskunde Olympiade. Na diverse trainingsdagen en de trainingsweek van 4 tot en met 9 juni worden (anderhalf jaar na de eerste ronde) zes leerlingen geselecteerd voor het Nederlandse team bij de Internationale Olympiade.

Het team wordt op 28 juni gehuldigd op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met de Nederlandse teams voor de Internationale Olympiades van Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Informatica en Aardrijkskunde.