[NWO Logo]

Nederlandse Wiskunde Olympiade:
Regionale Training voor de Finale

Herziene versie beschikbaar (13 jan. 2010).
zonder uitwerkingen met uitwerkingen

De regionale training voor de finale is een initiatief dat in 2008 is gelanceerd (destijds onder de naam tweederondetraining) om de finalisten van de wiskunde olympiade goed voor te bereiden op deze wedstrijd. De opgaven van de finale zijn toch wat anders en moeilijker dan de opgaven van de eerste twee rondes (met ingang van 2010 is er ook een regionale 2e ronde in maart). Het is daarom goed om daar vooraf enige aandacht aan te geven.

Alle deelnemers aan de finale worden uitgenodigd op een universiteit bij hun in de buurt. Daar zullen ze zich onder leiding van o.a. oud-olympiadedeelnemers voorbereiden aan de hand van wat theorie en oefeningen. Dit materiaal is speciaal geschreven voor deze training voor de finale door Birgit van Dalen, Julian Lyczak en Quintijn Puite, die alledrie bij de training van het Nederlandse Olympiadeteam betrokken zijn.

Op deze pagina vind je de bundel met de vier katernen die aan bod komen. Iedereen ontvangt deze bundel tegelijk met de uitnodiging voor de finale en de finaletraining op een universiteit in de regio. Alle vier de katernen komen aan bod tijdens de training op de universiteit.

Bovendien vind je hier uitwerkingen van de verschillende opgaven. We raden je echter aan de uitwerkingen pas te bekijken als je zelf voldoende tijd aan een opgave hebt gewerkt. Als je meteen naar de uitwerkingen zou kijken, zou je er namelijk veel minder van leren en dan heb je er weer minder aan bij het maken van de finale aan de Technische Universiteit in Eindhoven.

INHOUDSOPGAVE
Katern 1 Inductie en priemgetallen
Katern 2 Getaltheorie
Katern 3 Meetkunde
Katern 4 Bewijsmethoden

We bedanken de tien regionale steunpunten voor de samenwerking bij het opzetten en organiseren van regiobijeenkomsten. Dat zijn:


Internet service provided by
TU/e logo