Oktober 2019
SLO stuurt informatie (brief, folders en posters) over de Nederlandse Wiskunde Olympiade naar alle middelbare scholen met havo/vwo.

Wiskundedocenten kunnen zich vanaf 1 oktober als wedstrijdleider voor hun school aanmelden via de wedstrijdsite, zie de pagina met informatie over het aanmelden.

Do. 9 januari 2020
Sluitingsdatum voor aanmelding van scholen voor de eerste ronde. De leerlingen hoeven nog niet (allemaal) ingeschreven te zijn op dit moment; dat kan ook nog bij het invoeren van de resultaten.

Mocht u zich na deze datum alsnog willen aanmelden, neem dan contact op met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Wo. 15 januari 2020
Het wedstrijdmateriaal (uitleg, opgaven, antwoordformulier, nakijkmodel) is op de wedstrijdsite beschikbaar voor de wedstrijdleiders van de aangemelde scholen.

Ma. 20 - do. 30 januari 2020
De eerste ronde speelt zich af op de aangemelde scholen. Elke school is vrij in het kiezen van de precieze datum en het aanvangstijdstip binnen deze periode.

Vr. 31 januari 2020
Opgaven en uitwerkingen worden gepubliceerd op de website.

Ma. 3 februari 2020
Uiterste inleverdatum van resultaten via de wedstrijdsite.

Ma. 10 februari 2020
De cesuur (per categorie) voor doorgang naar de tweede ronde wordt op de website bekendgemaakt.

De wedstrijdleiders krijgen per e-mail de uitslag van de eerste ronde. Door in te loggen op de wedstrijdsite kunt u zien welke leerlingen van uw school door zijn naar de tweede ronde.

Wo. 12 februari 2020
Uiterste datum dat wedstrijdleiders op de wedstrijdsite de aanvullende gegevens invoeren van leerlingen die door zijn naar de tweede ronde.

Do. 20 februari 2020
Uiterste datum voor insturen motivatiebrief om in aanmerking te komen voor een wildcard.

Ma. 24 februari 2020
De uitnodigingsbrieven voor de leerlingen die door zijn naar de tweede ronde, worden verstuurd.